Klantcase

Vodafone is een van de grootste mobiele communicatiebedrijven in Nederland. Het bedrijf stimuleert werknemers om hun talenten te (blijven) ontwikkelen. Eén van de mogelijkheden hiervoor is de People Management Course (PMC) voor lijnmanagers. Vodafone besteedt deze trainingen al jaren uit aan Zomer & Cornelissen. De leerdoelen, het programma en de inhoud van de training zijn samengesteld door Zomer & Cornelissen in nauw overleg met Vodafone.

 

Deelnemers

Lijnmanagers geven leiding aan het uitvoerend personeel en zijn de schakel tussen de werkvloer en de leiding van de organisatie. Een lijnmanager moet over goede communicatieve vaardigheden beschikken, mensen kunnen motiveren en problemen kunnen voorkomen of oplossen. De PMC is bedoeld om die vaardigheden te verbeteren bij lijnmanagers met een paar jaar ervaring.

 

Inbedding

Omdat het blijvende succes van de training afhangt van de ondersteuning van de leidinggevende van de deelnemer, bespreken we de leerdoelen ook met zijn of haar leidinggevende. Zo nodig worden dan accenten anders gelegd. Ook halverwege het traject is er een gesprek met de manager over de voortgang.

 

Graduation

De PMC is een pittig traject, zeker omdat de deelnemers het naast hun gewone werk doen. Aan het eind van het traject is er dan ook een feestelijke graduation. De deelnemers presenteren hun opdracht en hun leidinggevenden overhandigen hen het certificaat.

 

Aantoonbare resultaten

"Uit de resultaten blijkt dat zowel de deelnemers als de leiding-gevende van mening zijn dat de deelnemers beter zijn gaan functioneren na deelname aan de training. Voor de 38 vaardigheden uit de training was het gemiddelde leerresultaat, de verbetering van het functioneren van de deelnemer, per vaardigheid 1,09 punten op een vijfpuntsschaal. De gemiddelde transfer per vaardigheid was 3,67 punten op een vijfpuntsschaal."

Uit de masterthesis van Inge van Baalen, een onderzoek naar de transfer (de mate waarin de geleerde kennis, vaardigheden en attitudes uit de opleiding effectief ingezet worden in de werk-situatie) van de PMC in augustus 2007. Het door Inge ontwikkelde meetinstrument wordt gebruikt om de effectiviteit van elke afzonderlijke PMC te meten.

Inhoud van de PMC IntakeHet programma begint met het afnemen van een OPQ (Occupational Personality Questionnaire, een vragenlijst die een beeld geeft van de persoonlijkheid ten opzichte van het werk) en een 360 graden feedbackanalyse (een beoordeling van het functioneren door de persoon zelf, collega’s, leidinggevenden en medewerkers). Hierdoor krijgen deelnemers een goed beeld van hun sterke en minder sterke kanten. Op grond hiervan stellen ze samen met de trainers de persoonlijke leerdoelen op. VaardighedenDe kern van het programma zijn vijf tweedaagse trainingen met de volgende onderwerpen:

  • self awareness (vaststellen van kwaliteiten en valkuilen)
  • social awareness 1 (vaardigheden voor een-op-een gesprekken zoals resultaatgericht coachen en corrigeren)
  • social awareness 2 (vaardigheden voor ingewikkelder gevallen zoals functioneringsgesprekken)
  • team awarenesss (omgaan met groepsprocessen, teamontwikkeling en besluitvorming met teams)
  • organisation awareness (omgaan met krachtvelden en politiek binnen een organisatie)


Feedback

De trainingen zijn vooral praktisch, met veel rollenspelen en discussies. De trainers geven elke deelnemer persoonlijke feedback, vooral gericht op zijn of haar leerdoelen. Over het algemeen zijn de leerdoelen van de deelnemers zo divers, dat er veel verschillende vaardigheden aan de orde komen. De deelnemers kunnen dus ook hun voordeel doen met de terugkoppeling naar hun collega’s. Natuurlijk wordt ook de nodige theorie overgebracht en getoetst om te zorgen dat het blijft hangen.


Praktijkopdracht

Tijdens de looptijd van de PMC maakt elke deelnemer een praktijkopdracht in de eigen afdeling waarin de opgedane kennis en vaardigheden nuttig toegepast kunnen worden. De inhoud van de opdracht wordt in overleg met de leidinggevende vastgesteld. Een voorbeeld van zo’n opdracht: een ICT-manager die is belast met het functioneel beheer van verkoopsystemen moet dat beheer professionaliseren door met alle betrokken partijen te praten, ze op één lijn te krijgen en betere procesafspraken te maken. Hiervoor moet hij functiedoelstellingen benoemen en evalueren en degenen die de doelstellingen niet halen coachen.

bottom b

Interesse?

Wilt u weten wat we voor de ontwikkeling van uw organisatie kunnen doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Indien u niet akkoord gaat kunt u het formulier niet sturen

Contactgegevens

Zomer & Cornelissen
Email:
kvK Tilburg 18077779

Petri Cornelissen
Email:
Mobiel: 06 46436944

Peter Zomer
Email:
Mobiel: 06 46436943